One Reply on “zero to one จุดเริ่มต้นของธุรกิจ”

  1. ผมเคยได้อ่าน zero to one ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจ อ่านมาหลายเล่มมากเลยจนเจอ zero to one ก็ได้อ่าน Ligaz88 ทำความเข้าใจ ได้ความคิดในการสร้างธุรกิจมาเยอะมาก แถมยังบอกจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจที่ถูกต้องอีกด้วย ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีเลยทีเดียวครับ

Comments are closed.